Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Kwaliteitsvoorwaarden Jomini

Normering en beschrijvingen

Kwaliteitsvoorwaarden Jomini, militair-historische boeken.

Algemeen.
Als u boeken bij Jomini bestelt, dan kunt u uitgaan van een vaststaande kwaliteit van de aangeboden boeken, landkaarten en documenten. Jomini levert zowel nieuwe, tweedehands, als antiquarische boeken. Dat vereist een zorgvuldigheid in de beschrijving van de aangeboden boeken. Bij nieuwe boeken mag u, als vanzelfsprekend, aannemen dat de boeken in onberispelijke staat zijn. Bij tweede hands en antiquarische boeken is die vanzelfsprekendheid niet aanwezig. Om die reden vindt u bij de door Jomini aangeboden boeken een uitgebreide beschrijving van de conditie van het boek en de mogelijke bijzonderheden die voor het betreffende boek gelden. Hieronder vindt u een uitgebreide categorisering van de condities zoals u die bij onze boeken aantreft. Bij de verschillende beschrijvingen wordt een uitleg gegeven van de conditie die bij een boek is gegeven.

Condities.
Bij elk tweedehands of antiquarisch boek wordt een conditie beschreven die in een oogwenk de kwaliteit van het boek weergeeft. De volgende condities worden door Jomini onderkend:
- Als nieuw
- Zeer goed
- Goed
- Redelijk
- Matig
- Slecht
U kunt bij de verschillende condities de volgende verwachtingen hebben van de kwaliteit van de beschreven conditie.

- Als nieuw:
Het boek, de landkaart of het document komt schijnbaar recht van de uitgever of de maker vandaan. Het heeft geen schades aan de boekband, het boekblok of aan de stofomslag. Er zijn geen gebruikssporen te onderkennen, zoals leesvouwen, krassen, stootschades, scheuren of verkleuringen. Een naam, een handtekening, onderstrepingen of een Ex-Libris komt u bij deze conditie niet tegen. Het boek lijkt niet gelezen. U kunt deze conditie ook als Mint-conditie beschrijven.

- Zeer goed:
Het boek heeft uitstekende conditie, maar heeft kenmerken van beginnende gebruikssporen. Kleine krasjes of andere lichte, kleine beschadigingen kunnen zichtbaar worden. Een boek dat een conditie heeft “Als Nieuw”, maar een handtekening, een naam of een Ex-Libris heeft, krijgt de conditie “Zeer goed”. Het boek dient in ieder geval compleet te zijn en voorzien van alle bijlagen, zoals kaarten, CD's of anderszins.- Goed:

Deze conditie is de meest voorkomende conditie in de collectie van Jomini. Het boek is nog steeds in goede staat, maar heeft wel meer gebruikssporen. Zowel het boekblok als de constructie van de band zijn intact. Boeken die deze conditie hebben, kunnen van alle voorkomende schades kenmerken hebben. De pagina's kunnen lichte scheurtjes hebben en er kunnen beginnende verkleuringen optreden. De linnen, papieren of leren bekleding kan beschadigingen hebben, waarbij de knepen van het boek beginnende tekenen van schade beginnen te vertonen. Vorige eigenaren kunnen kleine, ondeskundige, reparaties hebben uitgevoerd, zoals tape. Er kunnen onderstrepingen in het boek voorkomen, waarbij alleen onderstrepingen in potlood in deze conditie kunnen voorkomen. Onderstrepingen met pen of andere niet-reversibele materialen vallen in de categorie “Redelijk”. De OvW'en in Militaire voorschriften vallen hier overigens buiten (zie ook onder beschrijvingen). Paperbacks met leesvouwen vallen in deze conditie. Bibliotheekexemplaren vallen over het algemeen maximaal in deze categorie. Opdrachten, gesigneerde boeken of Ex-Librissen vallen over het algemeen in deze conditie.

- Redelijk:

Bij deze conditie beginnen de schades aanzienlijker te worden in vergelijking met de conditie “Goed”. De schades zijn meer frequent in het boek te vinden en ook de verscheidenheid van de soorten schades neemt toe. Daar waar de schades bij “Goed” nog van beginnende aard zijn, is bij de conditie “Redelijk” al wel sprake van een langduriger proces. De eerste tekenen van verval beginnen duidelijk zichtbaar te worden en de constructie tussen boekblok en boekband behoeft mogelijk aandacht. Scheuren in de knepen van het boek en forse scheuren in de schutbladen kunnen leiden tot uiteenvallen van boekblok en boekband. In sommige gevallen zijn platten los van het boekblok. Over het algemeen is het boekblok nog wel intact, maar moet er wel veel aandacht worden gegeven aan de constructie. In deze gevallen zijn de losse elementen van het boek nog wel aanwezig. Restauratie is nog mogelijk. De bekleding van de platten en de rug is los aan het raken van de rug en de platten. Bij deze conditie kunnen forse verkleuringen optreden van de band. Bij deze conditie is het uitgangspunt dat na restauratie het boek weer in de conditie “Goed” gebracht kan worden

- Matig:

Deze conditie komt vrijwel niet voor in de collectie van Jomini, maar kan in zeldzame gevallen wel in de collectie worden opgenomen. Bij “Matig” is echt sprake van zeer sterke achteruitgang van de conditie van het boek. De constructie is vrijwel zeker uiteen gevallen en de optredende schades zijn zeer sterk aanwezig. Het naaiwerk is vrijwel zeker los en vervorming en verval van het boek is al langer gaande. Er kunnen delen van het boek missen en delen kunnen zijn weggevreten door de tijd en door verschillende andere oorzaken. Restauratie van een boek met deze conditie is nog wel mogelijk, maar zal tijd en geld gaan kosten.

- Slecht:
Boeken met deze conditie zijn niet in de collectie van Jomini aanwezig en het is ook niet waarschijnlijk dat dat in de toekomst gaat gebeuren. De betreffende boeken zijn niet meer compleet doordat pagina's missen of omdat delen zijn vergaan. Restauratie van deze boeken heeft om verschillende redenen weinig zin. Deels vanwege de wanverhouding prijs/kwaliteit, maar ook door de afwezigheid van grote delen van het originele boek. Het boek/object kan schade aan..
- uw gezondheid veroorzaken (actieve schimmels)
- uw collectie veroorzaken (actieve schimmels, levend ongedierte, boek is vochtig/nat)
- het boek zelf verergeren (bij gebruik worden de reeds bestaande schades vergroot).

De diversiteit aan schades aan boeken, landkaarten en documenten is groot en omvat te veel om volledig hier te behandelen. De bovengenoemde condities zijn dan ook bedoeld als leidraad om de staat van de boeken in te kunnen schatten. De Koninklijke bibliotheek (KB) in Den Haag heeft een schadeatlas samengesteld van de meest voorkomende schades aan boeken op basis waarvan schades kunnen worden vastgesteld en gekwantificeerd. Deze beschrijvingen worden ondersteund door foto's. Deze schadeatlas is gratis te bestellen via https://www.metamorfoze.nl/documenten .

Beschrijvingen.
Naast de hierboven gemelde condities worden bij de boeken, landkaarten en documenten nadere beschrijvingen vermeld. Deze vermeldingen zijn een verdere verbijzondering van de condities. In de beschrijving wordt concreter gemaakt welke situatie van toepassing is op het object. De schades worden hier kort vermeld met eventuele bijzonderheden. Oude reparaties worden hier (kort) gemeld, maar ook eventuele opdrachten en of het boek is gesigneerd. Hierbij wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen de handtekening van de auteur (“gesigneerd”) of een handtekening van een willekeurige eigenaar (“handtekening”). Als een Ex-Libris aanwezig is, zal, indien bekend, de eigenaar van het Ex-Libris worden genoemd en indien bekend de kunstenaar die het ontwerp van het Ex-Libris heeft ontworpen. Indien het boek uit een bekende collectie afkomstig is, zal dat ook worden genoemd.
Voor de speciale categorie “Militaire voorschriften” worden aanvullende zaken genoemd. Bij Militaire voorschriften is het gebruikelijk dat speciale Opgaven van Wijzigingen (OvW) zijn uitgebracht. Deze zogenaamde OvW'en zijn genummerd en moesten door de gebruiker zelf worden aangebracht in het desbetreffende voorschrift. Soms waren deze OvW'en gedrukte wijzigingen die moesten worden ingevoerd of ingeplakt. Soms waren deze Ovw'en penwijzigingen en zijn in het voorschriften stukken tekst aangepast of doorgehaald met pen en vervangen door andere stukken tekst. Omdat deze OvW'en officiële aanpassingen zijn, hebben deze penwijzigingen geen invloed op de conditie van het boek. Dit in tegenstelling tot pennotities in reguliere boeken. Bij de beschrijvingen wordt vermeld welke OvW'en (voor zover bekend) zijn aangebracht.

Authenticiteit.
Van alle boeken, landkaarten en documenten wordt de authenticiteit gegarandeerd. Dat wil zeggen dat Jomini garandeert dat de herkomst is, zoals dat staat beschreven. Er wordt gecontroleerd op ouderdom van het boek, de herkomst van de uitgever, de auteur en de druk van het boek. Als een boek een herdruk of reprint is, dan wordt dat genoemd. Ook mogelijke pseudo-drukken worden genoemd.