Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

De klant over Jomini

Jomini streeft naar 100% tevreden klanten. Het is dan ook altijd prettig om feedback te krijgen van klanten. Lees wat onze klanten van onze dienstverlening vinden.


Winston Churchill 1904"Op ons verzoek gaf Onno de Meer (Jomini) een inleiding over Winston Churchill aan een groep van ongeveer vijftig vrijwilligers van het Oorlogsmuseum Overloon. Het was buitengewoon interessant om toegelicht te krijgen hoe Churchill vanuit zijn jongere jaren uitgroeide tot de persoonlijkheid zoals we die kennen uit de periode dat Engeland bedreigd werd door Nazi-Duitsland en de periode van de bevrijding van Europa daarna. De heer De Meer gaf er blijk van veel kennis van zaken te hebben, niet alleen bij de lezing zelf, maar ook bij het adequaat beantwoorden van de zeer uiteenlopende vragen van de toehoorders. Bovendien verliep de afstemming voorafgaand aan de lezing snel en efficiënt, dus al met al kan wat ons betreft een lezing van de heer De Meer van harte aanbevolen worden."

Erik van den Dungen

Directeur Oorlogsmuseum Overloon


"In mijn rol als Regimentscommandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen ben ik, onder andere, verantwoordelijk voor traditiehandhaving, inclusief het bewaken en bewaren van het cultureel erfgoed. In de achterliggende jaren zijn hiertoe ook op het gebied van geschiedschrijving enkele (deels wetenschappelijke) boekwerken verschenen.

Een omissie in deze geschiedschrijving betrof het werk van een uiterst kleine en zeer bijzondere dienst die al vele decennia eervol en dankbaar werk verricht, maar waarvan de geschiedkundige vastlegging achter bleef. Ik doel op de voormalige Gravendienst, heden ten dage de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL).

In 2012 heb ik aan twee regimentsgenoten gevraagd om de geschiedenis uit te werken tot een handzaam boekwerk. Nadat het manuscript voldragen was, ben ik op zoek gegaan naar een professional die dit manuscript kon omzetten naar een uit te geven volwaardig boek. Ik ben toen tegen Onno de Meer aangelopen, die als startende ondernemer in deze branche op mij een vertrouwenwekkende indruk maakte. Wat mij initieel vooral beviel, waren het enthousiasme, de kleinschaligheid, de oprecht gemeende interesse en de bereidwilligheid om ook procesmatig mee te denken. Reden waarom ik met hem in zee ben gegaan.

Jeanine Hennis-PlasschaertEen en ander heeft erin geresulteerd dat op 18 juni 2014 het boek 'Vermist is erger dan dood' aan de Minister van Defensie, mevrouw Jeanine Hennis-Plaschaert, kon worden aangeboden. Zowel voor de schrijvers als voor mij als regimentscommandant een hoogtepunt.

Terug kijkend op het hele proces en de samenwerking met Jomini vallen mij naast het bovenstaande de volgende dingen op. De heer De Meer is klantgericht, heeft oog voor het feit dat de schrijvers alles in hun eigen tijd erbij moesten doen en geen professionele schrijvers waren. Een ander sterk punt is dat hij zijn beperkingen kent. Reden waarom voor de fotobewerking, het design / de lay out, de omslag en de boekverzorging gebruik gemaakt is van de expertise van 'eenJDesign' uit Amersfoort. Van groot belang was verder de getoonde flexibiliteit in het hele proces, het meedenken en de goede nazorg.

Ik kan de heer De Meer en Jomini dan ook van harte aanbevelen."

Luitenant-kolonel W.F. Engelmann

Commandant Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen Soesterberg